De Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren vzw (FNIP) is een beroepsvereniging die tracht om zoveel mogelijk postzegelhandelaren uit binnen- en buitenland te verenigen.

Het belangeloos doel van onze vereniging, FNIP vzw, is :

  • het bevorderen van de postzegelhandel in het algemeen
  • de promotie van de filatelie en andere verzamelgebieden
  • DE BELANGEN VAN HAAR LEDEN BEHARTIGEN

Om dit doel te verwezenlijken doen wij het volgende:

  • de organisatie van filatelistische manifestaties (Antwerpfila)
  • uitgeven van filatelistische publicaties (gestopt in 2020!) (FNIP-nieuws)