De Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren vzw (kort FNIP vzw) is niet meer.

Ingevolge een beslissing van de algemene vergadering van FNIP vzw van 5 juni 2023, werd beslist om over te gaan tot een vrijwillige ontbinding van de vzw. De algemene vergadering besliste, in samenspraak met de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (BBKPH) vzw, om al zijn activiteiten over te laten aan BBKPH vzw. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat ook de ANTWERPFILA-beurzen, vanaf heden, onder de vleugels van BBKPH georganiseerd worden. BBKPH vzw streeft naar eenzelfde kwaliteit en continuïteit als FNIP vzw steeds heeft gedaan. Hierdoor zullen de gevolgen voor zowel de bezoeker als de standhouder minimaal zijn.